top of page

Výživa u autistů

Mozek a střeva jsou dvě klíčové oblasti, které mohou projevovat ztrátu funkce, pokud není zajištěna správná strava. Tato ztráta funkce může ovlivnit chování, produktivitu a učení autistů. Právě proto je důležité věnovat pozornost, jaké chemikálie (potrava) přijímáme, aby tělo a mysl mohly optimálně fungovat.

Naše nabídka zahrnuje individuální konzultace

1.

Individuální konzultace a doporučení: respektují specifické potřeby každého jednotlivce s autismem.

2.

Měření hladiny vitamínů, minerálů a stopových prvků: Provádíme komplexní měření hladiny živin, abychom identifikovali případné nedostatky a optimalizovali stravu pro podporu zdraví mozku a střevní mikrobioty.

3.

Střevní mikrobiom a jídelní režim: Sledujeme střevní mikrobiom, vyprazdňování a konzistenci stolice, a také zkoumáme možnosti využití vhodné stravy jako léku.

4.

Ústní mikrobiom a imunita: Zaměřujeme se na ústní mikrobiom jako důležitý faktor v podpoře imunitního systému.

5.

Specializace na obezitu a diabetes: Poskytujeme specifickou péči v oblasti obezity u osob s autismem a také nabízíme podporu výživy pro klienty trpící diabetem.

6.

Emoční jídelní režim a jeho vliv na chování: Zabýváme se vlivem emocí na stravovací návyky a jejich dopadem na chování dítěte s autismem.

Pro více informací navštivte naše webové stránky na adrese: Threshold Center for Autism.

 

Vedoucí projektu: Dr. Robert Wright, PhDr. MHA, MA, RN Orlando, Florida, USA ve spolupráci s Nuticlinics.eu

Bob-profile.jpg
bottom of page